Fordeling af opgaver i klubben

Menu

Benny Jacobsen

Internet

IT

Systemadministration (Conventus/hjemmeside)

Banebooking

Sponsorer

Indkaldelse og afvikling af bestyrelsesmøder og generalforsamling

Ditte Pedersen

Vedligeholdelse af baner

PR

Lennart Rasmussen

Regnskab

Økonomi

Bent Sørensen

Daglig rengøring- og vedligeholdelse af klubhuset

Leder og fordeler arbejdsopgaver i klubhuset

Liselotte Kielsgaard Nielsen

Stævne- og turneringstilmeldinger

Turnering

Mødereferater

Arkivering

Andre opgaver