Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING 2012

 

Ordinær generalforsamling i

Herlufmagle krocket klub

afholdes mandag den 26. Marts 2012 kl. 19.00

i Herlufmaglehallen

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant.

7. Eventuelt

Herunder datoer for åbent hus, natkrocket, sildebord m.v.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.