Idrætskonference 2012

 

DGI Storstrømmen – Krocket indbyder til

IDRÆTSKONFERENCE

Den 24. oktober 2012 kl. 19.00

Hollænderhaven Fuglebakken 3, 4760 Vordingborg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Beretninger

4. Indkomne forslag

5. Fremlæggelse af handlings- og arbejdsplan for det kommende års arbejde

6. Orientering om budget

7. Valg af:

a. Udvalgsmedlemmer

- Erik Jensen

8. Valg af 1. suppleant og evt. 2. suppleant

- Jørgen Kristensen

- Martin Pasborg

9. Stævnedatoer 2013 (medbringes af foreningerne til vores aktivitetskalender)

10. Kurser (Hvad ønsker foreningerne i 2013)

11. Orientering fra Landsudvalget

12. Eventuelt

*) forslag der ønskes behandlet på idrætskonferencen skal være Herluf Rasmussen, mail herras@mail.dk i hænde senest d. 15.oktober 2012

Tilmelding til idrætskonferencen senest den 15.10.2012 kl. 12.00

Onlinetilmelding på www.dgi.dk/201223718910

Idrætskonferencen er stedet, hvor du kan få indflydelse på det kommende års arbejde, så mød op og gør din indflydelse gældende!

Uddrag af DGI Storstrømmens vedtægter på næste side…

Med venlig hilsen

Herluf Rasmussen

Krocketudvalget

Idrætskonference 2011

 Krocketudvalgets beretning 26. oktober 2011

Medlemsregistreringen her fra september viser at vi er 12 foreninger med 175 medlemmer, det er nøjagtig de samme tal som sidste år, der er måske faldet nogen fra men så er der kommet andre til.

Vi har siden sidste idrætskonference afholdt 6 udvalgsmøder.

1 midtvejsmøde, 1 parturnering, 1 holdturnering, 4 instruktioner i slagteknik, 1 instruktion i krocketregler.

1 krocketstævne øst på Bornholm i samarbejde med de øvrige landsdele øst for Storebælt.

Stævner.

Der har været afholdt mixstævner i Herlufmagle, Vejlø og Kastrup, 1 makkerstævne i Sydstevns og 1 enkeltmandsstævne i Næstelsø.

Hverdagstræf.

Der har været afholdt hverdagstræf i Sydstevns, Køge og Herlufmagle

Vintertræf.

Der har været afholdt vintertræf i Køge og Sydstevns

Kurser. (Instruktioner)

Kurser som nu hedder instruktioner fordi man ikke må kalde det for kurser når det ikke er for instruktører, men for krocketspillere der ikke er uddannet så hedder det instruktioner, det har noget med tilskud at gøre.

Den nye ordning vi lavede i år tog i rigtig godt i mod, vi fik gennemført alt hvad vi tilbød.

4 instruktioner i slagteknik og taktik og 1 i krocketregler med tilsammen 83 deltagere, det er rigtig flot, jeg håber vi kan lave noget lignende til næste år når nu vi får ønskerne fra foreningerne hvad de kunne tænke sig til sommer.

Krocketstævne øst.

Blev gennemført i Hasle på Bornholm med 144 krocketspillere, det er rekord deltagelse til vores øststævne, det er flot især når man går lidt i dybden og ser hvor deltagerne kommer fra, de 98 spillere kom fra Sjælland.

Et rigtig flot stævne, godt tilrettelagt, gode puljer og flot jubilæumsfest om aftenen, det var første gang bornholmerne selv stod for alt og det skal de have ros for.

Krocketstævne øst 2012 bliver i Ramløse i Nordsjælland den 23. juni

Enkeltmands LM.

Der var i år inviteret til enkeltmandsstævne i Næstelsø og det brugte udvalget som udtagelse til landsmesterskaberne i Oksbøl hvis nogen ville deltage, Vi måtte tilmelde både nr. 1 og 2 i alle klasser.

Placeringer for de spillere der stillede op i Oksbøl.

C1 Kastrup nr. 4 i indledende pulje, B2 Næstelsø nr. 5 indled, B1 Kastrup nr. 2 indled, Næstelsø nr. 4 indled, A2 Køge nr. 2, A1 Kastrup nr. 1 indled og Kastrup nr. 2 indled, Kastrups puljevinder tabte finalen til Himmerland, M2 Køge nr. 5 indled og Kastrup nr.6 indled, M1 Næstelsø nr. 4 indled og Sydstevns nr. 5 indled.

Med den tilslutning der var i år tror jeg på at landsudvalget fortsætter med enkeltmands LM.

Parturnering.

Der var i år deltagelse af 36 par, det samme som sidste år.

Vinderne af parturneringen, C2 Kastrup, C1 Næstelsø, B2 Kastrup, B1 Kastrup, A2 Køge, A1 Køge, M2 Køge, M1 Kastrup.